Akershus

ExhibitionAkershus er et norsk fylke som grenser mot Oslo, Østfold i sør, Buskerud i vest, Oppland i nord, og Hedmark i øst. Fylket har et areal på 4918 kvadratkilometer og et innbyggertall på 573 tusen (per oktober 2013). Akershus er inndelt i tre regioner. Regionen Romerike ligger nordøst for Oslo, regionen Follo ligger øst for Oslofjorden, og regionen Vestområdet ligger vest for Oslofjorden og sørvest fra Oslo. Akershus er Norges nest største innbyggertall, nest etter Oslo. Det er også det eneste fylket som har administrasjonssenteret sitt i et annet fylke (det ligger i Oslo). Fylket har 22 kommuner, og de største byene er Lillestrøm, Sandvika, Ski, Drøbak og Jessheim. Akershus er et fylke som har både landbruk og industri. Det er Norges største kornfylke, selv om åtte av ti innbyggere bor i tettsteder. Jordbruk er en viktig del av næringslivet i Akershus. Andre viktige virksomheter er varehandel, transport, restaurant- og hotellbransjen, IKT, og forskning og utdanning. Om lag 20 tettsteder i Akershus inngår i storbyregionen Oslo. I tillegg har Akershus 35 tettsteder med over tusen innbyggere, 10 tettsteder med mer en 700 innbyggere, og 25 tettsteder med over 300 innbyggere.

Comments are closed.