Oslofjordtunnelen

OslofjordtunnelenDenne tunnelen som går fra Måna i Frogn og helt til Verpen i Hurum er en undersjøisk veitunnel, og utgjør en del av riksvei 23 i Sør-Norge. Tunnelen er hele 7306 meter lang, og den er faktisk den aller lengste veitunnelen i Akershus og Buskerud. Tunnelen går dypt ned under havsnivået, med en stigning på opptil 7% også og det dypeste punktet i tunnelen er 134 meter under havet. Denne tunnelen ble åpnet av kong Harald V den 29. juni tilbake i år 2000, og er med på å gi folk en alternativ vei, en som går under Oslofjorden, slik at de ikke må kjøre innom Oslo for å komme til Buskerud – og den har faktisk også erstattet fergen som gikk imellom Drøbak og Storsand. Nå er omkjøringsmulighetene ved tunnelstegning begrenset til Horten-Moss-fergesambandet, eventuelt ved omkjøring inn til Oslo.

Dessverre så har det vært en del hendelser inne i tunnelen som har ført til stenging, faktisk hele 300 årlige hvor kun rundt 30 av dem var planlagt. Dette har vært blant annet oversvømmelser og steinras i tunnelen, brann i vogntog og flere andre ulykker. Likevel har tunnelen kommet seg igjen og igjen etter disse hendelsene ,og flere ting har blitt forbedret etterhvert som det har vært tydelig behov for å oppdatere tunnelens sikkerhet. Tunnelen har ett løp med et kjørefelt i hver retning på bunnen av tunnelen, og i stigningene i tunnelen finnes det også et ekstra «krabbefelt». Fartsgrensen i tunnelen er nå på 70 km/t, etter fartsgrensen ble satt ned fra 80 km/t på grunn av en ulykke.

Comments are closed.